Tässä palvelua tarkentava lisäkuvaus "arkkitehtisuunnitelmat" kohtaan.

 • Luonnospiirustukset
  Jos rakentajalla ei ole alustavaa tilatarpeen määrittelyä eikä rakennuksen alustavaa huonejärjestelyä, niin tarvitaan TARVESELVITYS JA LUONNOSPIIRUSTUKSET
  • tarveselitys
   • kartoitetaan perheen asumiseen liittyviä tila- ja muita tarpeita
   • tutustutaan kaavamääräyksiin
   • käydään tontilla tutustumassa rakennuspaikkaan
   • todetaan muut mahdollisesti suunnitteluun vaikuttavat tekijät
  • luonnospiirustukset
   •  tehdään tarveselvityksen pohjalta pohjapiirustus-, julkisivu- ja asemapiirustus luonnokset
   • määritetään rakennuksen pinta-ala- ja tilavuustiedot
   • tehdään tarvittaessa alustava kustannusarvio

Tilaaja tutustuu tehtyihin luonnospiirustuksiin.

 

 • Rakennuslupapiirustukset (pääpiirustukset)
  Tehtyjen luonnospiirustusten ja tilaajan tekemien muutostoiveiden pohjalta tehdään lopulliset rakennuslupapiirustukset. Rakennuslupapiirustuksilla rakentaja hakee rakennusluvan kunnan rakennusvalvontavirastosta.
  • pohjapiirustus
  • julkisivu- ja leikkauspiirustus
  • asemapiirustus

 

 • Väliseinien sijaintipiirustus 1:50
  Pohjapiirustus täydennetään väliseinien sijaintimitoilla.
  Mitoituksia tarvitaan perustustöissä ja väliseinien teossa.

 

Takaisin