• Rakennesuunnitelmat
    Rakennesuunnitelmia tarvitaan rakennuksen toteutuksessa työmaalla. Rakennesuunnitelmissa esitetään rakennuksen kantavat rakenteet ja mm. mahdollisesti tarvittavat palo-osastointi yms. asiat. Erityiskohdista esitetään tarkempia piirustuksia, detaljeja.

    Ennen rakennustöiden aloittamista tehdyillä rakennesuunnitelmilla nopeutetaan työmaatoteutusta ja parannetaan rakentamisen teknistä laatua.

    Rakennesuunnitelmien avulla voidaan rakennusliikkeiltä saada yhtenäisemmät tarjoukset rakennustyön toteutuskustannuksista.

    Materiaalilaskennan avulla rakennustarvikehankintoja voidaan tehdä etukäteen.

    Materiaaliluetteloiden avulla voidaan mm. pyytää tarjouksia eri toimittajilta.


 

Takaisin